Månadsmöte 3 nov 2015

Lennart Alm föreläser om beredskapsåren på 1940-talet

Ett ämne som nog kan intressera oss som är i “mogen ålder” är hur det var under åren på 40-talet, “beredskapsåren”. De flesta av oss var väl då i skolåldern, eller strax därunder.  Lennart Alm, f.d. polis, har stort historiskt intresse och mycken kunskap, har även medverkat i boken “Örebro 1945 – om livet i skuggan av andra världskriget”, som gavs ut av Arkivcentrum. Lennart tog oss med på en resa som omfattade många aspekter – männen ute i beredskap, kvinnorna som övertog många av de s.k. manliga yrkena, hur samhället påverkades av oron i världen och speciellt våra grannländer, ransoneringar, gengasen, uppfinningsrikedom hos människorna, och mycket annat. Han visade också intressanta bilder som berörde den epoken av vår historia. Ett intressant och uppskattat föredrag!

Lena Cedermark  

Kommentarer inaktiverade.