Månadsmöte 4 nov. 2014

Kvinnor i gruvor – Håkan Henriksson Arkivcentrum, berättar

Ett för många av oss ett helt okänt ämne avhandlades denna kväll, och föreläsare var Håkan Henriksson som arbetar på Arkivcentrum i Örebro. Har har forskat om gruvhantering och kvinnor som arbetskraft i Bergslagens gruvor, och besitter stor kunskap i detta ämne. Vi fick höra om Nora bergslag, om bergsmän, om den avancerade processen vid framställning av tackjärn och stångjärn, som sedan exporterades, bland annat till Storbritannien. Det var brist på manlig arbetskraft på 1700-talet och 1800-talet, detta bidrog till att även kvinnorna arbetade i gruvorna, de kallades “gruvpigor”. Även i övriga Europa arbetade kvinnor i gruvorna. Det fanns många olika arbeten i gruvan, både under och ovan jord, kvinnorna gjorde ofta samma arbetsuppgifter som männen och hade även samma lön.  Det var ett hårt liv och en farlig arbetsmiljö, det hände många olyckor, även dödsolyckor. Många olyckor finns väl utredda och dokumenterade, eftersom gruvbolaget fick betala ut ersättning till offren och deras familjer. Det var ganska vanligt med kvinnor i gruvorna på 1800-talet, men vartefter befolkningen ökade, det blev förändringar i organisation och teknisk utveckling, samt även lagstiftning. Efter 1870 var gruvarbetet helt igenom ett manligt arbete.

Lena Cedermark  

 

 

 

 

Kommentarer inaktiverade.